Pokoje Gościnne U Eli

Regulamin


Regulamin pokoi gościnnych „Pokoje u Eli” 

    mieszczących się w Witowie 101b.

Właściciele obiektu wysoko cenić będą Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższych zasad dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu swoich gości.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie „Pokoje u Eli”. Dokonując powyższych czynności klient potwierdza, iż akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

&1

1. Pomieszczenia mieszkalne w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z wcześniejszą rezerwacją.   Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.

2. Zadatek stanowi 30% ogólnych kosztów pobytu wpłacany na konto po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

3. Wpłacony zadatek w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

&2

1. Osoba uprawniona do pobytu w obiekcie zwanym dalej „Pokoje u Eli” może korzystać z pokoju po dopełnieniu u właścicieli formalności związanych z zakwaterowaniem i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji Gość powinien zgłosić u właściciela najpóźniej do godz. 10.00 dnia w którym upływa termin jego pobytu.

Obiekt może nie uwzględnić zamówienia Gościa w przypadku braku wolnych miejsc, oraz naruszenia przez Gościa niniejszego regulaminu.

&3

1. Gość nie może przekazywać pokoju innej osobie, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściła należną za zakwaterowanie opłatę.

2. W Obiekcie obowiązuje zakaz bezwzględnego palenia papierosów za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

&4

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony
o jak najszybsze zgłoszenie ich u właściciela, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  • sprzątanie pokoju, gdy Gość wyrazi takie życzenie
  • wykonywanie niezbędnej i natychmiastowej naprawy urządzeń oraz usunięcie ewentualnych awarii.

&5

1. W Obiekcie „Pokoje u Eli” zarówno w pokojach, jak i w pomieszczeniach ogólno dostępnych obejmujących w szczególności: kuchnię, salon oraz na terenie posesji, na której usytuowany jest Obiekt obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

&6

1. Osoby niezameldowane w Obiekcie „Pokoje u Eli” (odwiedzający) mogą przebywać w pokojach po wcześniejszym zgłoszeniu u wlaścicieli do godz. 20.00.

&7

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach mieszkalnych wszelkich urządzeń elektrycznych lub zasilanych gazem, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń za wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń telefonicznych oraz komputerowych.

2. Gość opuszczając pokój ma obowiązek upewnić się, że drzwi i okna są zamknięte, a opuszczając budynek „Pokoje u Eli” oddać kartę wejściową i klucz właścicielom.

& 8

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń Obiektu „Pokoje u Eli”, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy odwiedzających go osób.

&9

1. Parking na terenie Obiektu jest  bezpłatny, niestrzeżony. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz znajdujących się w nim rzeczy.

 

              Przekazując do wiadomości SZANOWNYCH GOŚCI

                           niniejszy REGULAMIN życzymy miłego i udanego pobytu.